Valmet do Brasilin ”Alcool”-sarjassa oli kolme mallia, nelisylinterinen Valmet 88 ja kuusisylinteriset mallit Valmet 118 ja 118-4.

1983 Valtra on veteraani vaihtoehtoisten polttoaineiden tutkimuksessa

Valtra on tehnyt vuosikymmenien mittaan paljon tutkimustyötä ja testejä vaihtoehtoisilla polttoaineilla sekä Euroopassa että Brasiliassa.

Yhteistoiminnassa Vakolan kanssa rakennetiin puukaasukäyttöinen Valmet 702 vuonna 1980. Sen avulla päivitettiin puukaasutekniikka, jota sovellettiin heti Brasiliassa 1980-luvun alussa, kun maa haki eri polkuja uusiutuvaan energiaan. Moottorialkoholi kuitenkin voitti ja nyt Brasilia on maailman johtava moottorietanolin toimittaja.

Valmet do Brasil valmisti vuosina 1983–1986 yhteensä 1 700 kappaletta alkoholikäyttöisiä traktoreita etupäässä maan sokeriruokotiloille, joilla oli polttoainetta omasta takaa. Moottori toimi dieselperiaatteella; ruiskutuspumppuja oli kaksi, rivipumppu syötti etanolia, mutta sytytys tapahtui ruiskuttamalla jakajapumpulla pieni määrä dieselpolttoainetta. Hanke kuivahti, kun Brasilian rannikolta löydettiin öljyä.

Suomessa tutkittiin alkoholin käyttöä dieselmoottorissa 1980-luvun lopulla. Menetelmänä oli lisätä etanoliin sytytysainetta, jonka avulla alkoholi saatiin syttymään puristuksen ansiosta. Muutenhan alkoholimoottorit toimivat ottoperiaatteella sytytystulpin. Kokemukset olivat myönteisiä, mutta Suomesta puuttui tarvittava infrastruktuuri.

Koeajot ensimmäisen sukupolven biodieselillä aloitettiin 1990-luvun taitteessa ja tämän polttoaineen käyttöä yritettiin edistää jopa Valmetin silloisen pääjohtajan Matti Sundbergin lobbauksella maa- ja metsätalousministeriössä. Tulokset olivat kuitenkin laihoja, mutta valmius biodieselin käyttöön palkittiin vientimarkkinoilla etenkin Itävallassa ja Saksassa.

Yksi episodi samoihin aikoihin oli Elsbett-moottori, joka kävi puristetulla kasviöljyllä. Tällainen ”raakaöljymoottori” asennettiin Valmet 605:een, jota koeajettiin Ruotsin Statens Maskinprovnigar -tutkimuslaitoksella Uppsalassa. Kyseinen Elsbett-moottori on tiettävästi moottoritehtaan museossa.

Tällä hetkellä Valtralla on menossa kaksi tutkimussuuntaa. Valtra do Brasil kehittää uuden sukupolven alkoholimoottoria, joka toimii dieselperiaatteella. Edelleenkin toimintaperiaatteeseen kuuluu polttoaineseoksen sytyttäminen dieselpolttoaineella, mutta alkoholin annosteluun haetaan uusia kustannustehokkaita ratkaisuja autoteollisuuden komponenteista.

Valtran Suolahden tehdas puolestaan tutkii biokaasun käyttöä dieselmoottoreissa ns. Dual-Fuel -tekniikalla, jossa sytytys tapahtuu pienellä määrällä tavallista dieselpolttoainetta tai biodieseliä. Suurimman esteen uusiutuvan energian käytölle traktoreissa muodostaa asiaa koskevan lainsäädännön puute EU:ssa. Maakohtaiset irtiotot eivät tunnu todennäköisiltä. Toinen ongelma on infrastruktuurin puute. Biokaasua on kyllä saatavissa nykyisestä maakaasuverkostosta, mutta verkosto ei ole useimmissa maissa kovin kattava. Tila- tai kyläkohtaisten biokaasureaktoreiden tulevaisuus on epäselvää. Ruotsissa yhteiskunta on hyvin myötäsukainen uusiutuville energiamuodoille ja maan lounaisosassa on jo kattava kaasunjakeluverkko.

Biokaasutraktoria on kehitetty alan parhaiden yhteistyökumppanien kanssa. AGCO Sisu Powerin generaattoritehdas Genpowex on tehnyt samalla Dual-Fuel -periaatteella toimivan biokaasuvoimalan, joka olisi erittäin sopiva maatilakäyttöön.

Olivatpa tulevaisuuden energiaratkaisut mitä tahansa, Valtralla on eväät niiden soveltamiseen.

Lue lisää:

Biokaasutraktori

Valtra aloittaa biokaasutraktorin piensarjatuotannon (2012)

Valmet 702 -häkäkaasutraktori Vakolan koeajoissa vuonna 1980. Laskettiin, että kuivattujen puuklapien kulutus oli 1,4 kg kilowattituntia kohti

Valmet 702 -häkäkaasutraktori Vakolan koeajoissa vuonna 1980. Laskettiin, että kuivattujen puuklapien kulutus oli 1,4 kg kilowattituntia kohti.

Valmet do Brasilin ”Alcool”-sarjassa oli kolme mallia, nelisylinterinen Valmet 88 ja kuusisylinteriset mallit Valmet 118 ja 118-4

Valmet do Brasilin ”Alcool”-sarjassa oli kolme mallia, nelisylinterinen Valmet 88 ja kuusisylinteriset mallit Valmet 118 ja 118-4.