image

Uuden logistiikkakeskuksen pinta-ala on 10 000 neliömetriä ja se on 10 metriä korkea. Siellä varastoidaan noin 10 000 erilaista osanimikettä, joita tarvitaan traktoritehtaalla.

2021 Uusi logistiikkakeskus mahdollisti kasvun

Traktorinvalmistuksessa tarvittavien osien määrä kasvoi uusien mallisarjojen ja traktoreiden uusien ominaisuuksien myötä. Uudessa logistiikkakeskuksessa oli tilaa 10 000 neliötä, tilavuutta 100 000 kuutiota ja 11 metriä korkeat hyllyt. Tehtaan alueella kävi 2020-luvun alussa päivittäin noin 60 rekkaa, joista purettiin noin 1000 kuormalavallista osia. Logistiikkakeskuksessa oli noin 10 000 erilaista osanimikettä ja päivittäin tehtiin noin 25 000 keräilytapahtumaa.

Uusi logistiikkakeskus pystyi käsittelemään suuremman määrän osia entistä tehokkaammin ja laadukkaammin. Saapuvat osat purettiin rekoista sisätiloissa eikä sään armoilla. Rahaa säästyi, kun ulkopuolista varastotilaa ei enää tarvinnut vuokrata kuten ennen. Työturvallisuuskin parani, kun trukit ja ihmiset eivät enää liikkuneet juurikaan samoilla alueilla. Kokoonpanotehtaalta vapautunut entinen varastotila voitiin ottaa sivukokoonpanolinjojen käyttöön. Kun entistä suurempi osa työstä tehdään sivukokoonpanolinjoilla valmiiksi, niin varsinaisen kokoonpanolinjan nopeutta on mahdollista nostaa tulevaisuudessa.

Purkualueelle sisätiloihin mahtui yhtä aikaa kaksi rekkaa. Rekoista puretut osat vastaanotettiin ja puoliautomaattiset trukit siirsivät ne varaston ylätasoille ns. dynaamisille hyllypaikoille. Dynaamisia hyllypaikkoja ei oltu fyysisesti merkitty tai varattu tietyille osille, mutta automaattijärjestelmä tiesi millä hyllypaikalla sijaitsee mitäkin osia.

Hyllykön joka toinen välikkö oli varattu tuotannossa tarvittavien osien keräilylle ja joka toinen tulevien osien lastaamiselle. Puoliautomaattiset kapeakäytävätrukit nostivat tuotannossa tarvittavat osat ylähyllyiltä alimmille hyllyille, jolloin keräilijät pääsevät niihin käsiksi hyllyn toiselta puolelta.

Joka toisessa hyllyvälissä kulkevat keräilijät saivat SAP-järjestelmästä tiedon asiakkaan traktoriinsa valitsemista varusteista ja listan siitä mitä osia varusteen valmistamiseen tarvitaan. Pick by Light -järjestelmä näytti keräilijälle merkkivalolla oikean keräilypaikan, josta seuraava osa piti poimia ja kuinka monta niitä piti ottaa. Keräilyvaunu seurasi automaattisesti keräilijää hyllyjen välissä. Kun tarvittavat osat oli keräilty, siirrettiin osat ns. trukkiveturin vetämissä vaunuissa oikea-aikaisesti tuotantolinjan varteen.