T sarjalainen Auto Guidella vuonna 2005

Valtra T-sarjan traktori Auto-Guide -automaattiohjauksella varustettuna vuonna 2005.

2019 Automaattiohjauksesta ja täsmäviljelystä tuli valtavirtaa

Automaattiohjaus on ollut Valtran tehdasasenteinen lisävaruste jo 2000-luvun alkuvuosista alkaen. Varsinaisen läpimurtonsa se kuitenkin teki vasta 2010-luvun lopulla. Vuosikymmenen lopussa oli jo yleisempää ottaa Valtra Guide -automaattiohjaus uuteen traktoriin kuin jättää se ottamatta. Valtra SmartTouch -hallintalaitteen erittäin helppo käyttölogiikka madalsi monien kynnystä kokeilla itselleen uutta teknologiaa.

Isobus-työkoneohjauksen ja Valtra Connect -etäseurannan kanssa kävi samoin. Jo 1990-luvulla kokeiltiin kännykän asentamista Valtran konepellin alle, mutta aika ei silloin vielä ollut kypsä CareTel-palvelulle. Vuonna 2020 jo yli puolet uusista traktoreista oli etäseurannassa ja asiakas pystyi seuraamaan konettaan etänä tai halutessaan sopia jälleenmyyjän kanssa etätuesta. Myös Isobus yleistyi vasta, kun Isobus-työkoneet alkoivat yleistyä. Samoin on käynyt lohkonhallinnalle, määränsäädölle ja tehtävänhallinnalle. Uuden teknologian yleistyminen ottaa aikaa helposti kymmenen vuotta, mutta kun teknologia lopulta lyö läpi, sen suosio kasvaa nopeasti.

Valtra on ollut edelläkävijä sähköisten palveluiden kehityksessä. 2020-luvun taitteessa on nähtävissä, että traktorissa ovat hevosvoimien ja raudan lisäksi ratkaisevia myös erilaiset palvelut. Telemetria-palvelu voidaan ottaa käyttöön tarpeen mukaan ja täsmäviljelyn palvelut voi aktivoida etäyhteyksillä. Huoltosopimukset tekevät traktorin omistamisesta helppoa ja liisaus auttaa ennakoimaan kulut tarkasti. Digitaalisten ja muiden palveluiden osuus kasvaa maataloudessa, urakoinnissa ja muissa traktoritöissä nopeasti.