Ergonomian aikakauteen

Valmet-ergonomiasarja suuntasi ohjaamolla varustettujen traktorien kehitystä 1970-luvun alussa.

Valmet-traktori oli ensimmäisen vuosikymmenensä vahvasti pelloilla ja löysi talviaikana tiensä myös metsätöihin. Vaikka traktori oli perustekniikaltaan kehittynyt huimasti sotien jälkeen, kuljettajan työolot sen sijaan olivat jääneet varsin vähälle huomiolle.

Pakollinen turvakehys teki tuloaan, ja sitä käytettiin hyväksi kevytrakenteisten sääsuojien ripusteluun. Tiiviiksi ”kopit” eivät kuitenkaan tulleet, mutta sen sijaan vetoisiksi ja meluisiksi. Ohjausjärjestelmät olivat rukiilla toimivan tehostuksen varassa ja ajoasennot väsyttäviä.

Tuotekehityspäällikkö Rauno Bergius päätti, että traktorimiehen on saatava samantasoiset työolot kuin kuorma-autonkuljettajan. Tourulan tuotekehityksessä ryhdyttiin soveltamaan teknisten tieteitten ohella ergonomiaa.